Etik

Etik anlayışımız, güçlü prensiplerimiz ve sağlam temele oturtulmuş standartlarımız sayesinde gizlilik, güvenlik ve mükemmellik sunmamızı sağlar ve hiçbir faktörün profesyonelliğimizi etkilemesine izin vermez. Kişi, kurum ve kuruluşlarla yaptığımız tüm anlaşmaları ve verdiğimiz tüm sözleri özenle yerine getirirken hakkımızda yanlış yönlendirebilecek, belirsiz ifadelerden dikkatli bir şekilde kaçınırız.

 

İŞLETME OLARAK

Biz, şirket kaynaklarını en etkili ve en verimli şekilde kullanmak konusunda en iyiyi hedefliyoruz. Bu sebeple sürekli kendimizi ve yöntemlerimizi geliştirme çabasındayız. Zaman dahil olmak üzere, hatalı kullanılan ya da israf edilen tüm şirket kaynaklarının Intelprobe’a ve tüm çalışanlarının işletimsel ve mali performansına zarar vereceğinin farkındayız. Bu yüzden Intelprobe, kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek varlığını sürdürmek adına yüksek teknolojiye dayalı AR-GE merkezinde, güncel ve yakın gelecek ihtiyaçlarına yönelik entegre çözümler konusunda yürütülen çalışmalara yatırım yapar ve sektördeki diğer kuruluşlarla beraber ortak çalışmalar yürütür. Hissedarlarımıza saydam, güvenilir ve düzenli bilgi sağlayabilmek adına, bu çalışmalara ve diğer operasyonlarımıza ayrılan kaynakların tüm mali kayıtlarının doğru olduğundan emin olma sorumluluğumuz vardır. Sorumluluk sahibi bir kurum olan Intelprobe, ilgili tüm vergi yasalarına saygı gösterdiğini, yerel vergi yükümlülüklerinin doğru şekilde yerine getirildiğini ve bu yasaların gerektirdiği tüm yerel ve ulusal vergilerin tam olarak ödendiğini temin etmektedir.

 

İŞVEREN OLARAK

Intelprobe’u çalışılacak mükemmel bir yer kılmayı hedefliyoruz ve çalışanlarımızın en önemli kıymetimiz olduğunun bilincindeyiz. Tüm çalışanlarımızın kaygılarını, sorularını ve düşüncelerini hür bir şekilde ifade edebilecekleri dürüst, saygılı ve anlayışlı bir ortamı teşvik ediyoruz.

Intelprobe’da kişisel beceri ve niteliklerine değer verilir, kişisel gizliliğe saygı duyulur ve mesleki yaşam ile özel yaşam arasındaki denge dikkate alınır.

Certificates and Accreditations
Certificates and Accreditations
Business Areas
Business Areas
Reference
Reference
Top